פוסטים

במבט כן וישיר, וגם מלא אמפתיה והכרת טובה, משוטטת מיכל חמו לוטם בנבכי קורותיהם של הוריה, אברהם חמו, קצין משטרה ומאמן כדורסל אהוב, ומירה פרידמן חמו, אשת חינוך רבת פעלים. בישירות ובכנות היא מספרת את סיפורי הגירתם, הישרדותם, ועלייתם בסולם המקצועי והחברתי – ובהם סיפורים מצמררים, של הרפתקה ושל התגברות, הכרוכים בסיפורה של מדינת ישראל הצעירה.