פוסטים

כיצד מדפיסים איברים, איזה חברות עוסקות בתחום, הדפסת כבד, כליות, קרנית, עצם, וגידול המהיר הצפוי בשוק ה – Bioprinting לכ-6 מיליארד דולר בשנת 2024.