תקנון האתר – מגזין החדשנות הרפואית ביונד מדיסין

אתר זה על כל הנכתב בו המגיע ממנו אינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי רפואי פרטני, ואין להתייחס לנכתב והמגיע ממנו (כולל תגובות, לרבות כותבים וא.מנשים ממקצועות הרפואה והבריאות) ככזה.

הדברים נכתבים כמאמר דעה ומידע כללי. לא ניתן להתאימם באופן פרטני לצרכים ולמצב הרפואי המסויים של כל מטופל.ת. בנוסף לא ניתן לבדוק ולעדכן את הדברים לאור קצב השינויים המדעיים והמחקריים המאיץ.

כל כתבה ותגובה המכילה דיעה או מידע רפואי / בריאותי הנכתבת על ידי ד”ר מיכל חמו לוטם או על ידי כותבים ומגיבים נוספים משקפים את דעת הכותבים, ואינה מותאמים אישית. בשום מקרה אין הכתבות והתגובות בגדר “אבחנה רפואית”, “חוות דעת רפואית”, “המלצה לטיפול רפואי” או “תחליף לטיפול רפואי”.

על כל קורא.ת ומקבל מידע לנקוט גישה ספקנית לגביו ולדעת שהאחריות על שימוש בדברים אלו מוטל על מקבלת הדברים ועליה בלבד, ועליו או עליה ביחד עם רופאו האישי לנהל את בריאותו.

לפיכך לגולשים באתר לא תהא כל תביעה, זכות, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר, מנהלת האתר, הצוות, או כלפי הכותבים בגין כל שימוש שייעשה בתכני האתר.

אנשי ונשות מקצוע מתחומי הרפואה והבריאות, מוזמנים לכתוב כתבות בתחומי חידושים ברפואה ובריאות, לייעץ כתשובה לשאלות (ממש לענות, לא רק לומר שהם\תחומם יכול לעזור).

יש איסור חמור על הוצאת חומרים מהאתר, אין לשכפל, להעתיק, לצלם (כולל צילומי מסך), להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהדברים המופיעים באתר, ואסור באיסור חמור לעשות שימוש מסחרי או ציבורי כלשהו בתכני האתר כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים כלשהם מהם. זאת, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מבעלי האתר.

 

באיחולי חוויה בריאה ובריאות שלמה

איתכן ובשבילכם

ד”ר מיכל חמו לוטם