פוסטים

מבט אינטגרטיבי ורוחני אל שלושה ביטויים: “צריך שכל אדם ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר…”; השני – “מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך”; השלישי – “נר ה נשמת אדם”.